AL
Të nderuar klientë,

Beren Store ju garanton origjinalitetin e produkteve të reklamuara në faqen tonë dhe ju siguron që çdo produkt është i njëjtë me përshkrimin përkatës.

Beren Store nuk ofron mundësi ndërrimi apo kthimi për produktet e porositura.

Beren Store ju mundëson trasport të shpejtë në të gjithë Shqiperinë brenda 15 ditëve që nga data e marrjes së porosisë me çmimet më optimale.

Faleminderit për mirëkuptimin.
Beren Store
Aty ku cilësia bën diferencën.

EN
Dear consumers,

Beren Store guarantees the authenticity of the products advertised on our site and ensures that each product is the same as the respective description.

Beren Store does not offer a replacement or return options for ordered products.

Beren Store enables fast shipping throughout Albania within 15 days of placing the order with optimum prices.

Thank you for understanding.
Beren Store
Where quality makes the difference.